Strona główna A jak uczą za granicą? I polsko - ukraińska konferencja nauczycielska "Wspólna przeszłość"

I polsko - ukraińska konferencja nauczycielska "Wspólna przeszłość"

Muzeum Historii Polski w 2008 roku zorganizowało polsko ukraińska konferencję nauczycielską „Wspólna przeszłość”. Tematem konferencji była wizja epoki nowożytnej w narracjach szkolnych obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem losów Rusi i Kozaczyzny w I Rzeczypospolitej.


            Muzeum Historii Polski w 2008 roku zorganizowało polsko ukraińska konferencję nauczycielską „Wspólna przeszłość”. Głównym celem konferencji jest porównanie treści i metod dydaktyki historii ojczystej w Polsce i na Ukrainie. Wykłady, zajęcia warsztatowe i indywidualne rozmowy służą poznaniu i refleksji nad nauczanymi treściami. Tematem konferencji była wizja epoki nowożytnej w narracjach szkolnych obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem losów Rusi i Kozaczyzny w I Rzeczypospolitej.          

            Pomysł konferencji narodził się podczas spotkań nauczycieli (pod patronatem Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) zapoczątkowanych przez Roberta Czyżewskiego, nauczyciela historii w 4 Społecznym LO im. Batalionu „Parasol” w Warszawie. Liceum to już od 8 lat prowadzi wymianę młodzieży z 36 Zespołem Szkół w Żytomierzu, w którym historii uczy Lubow Kotenko. To właśnie dzięki pani Kotenko możliwe było nawiązanie kontaktu z grupą nauczycieli i metodyków ukraińskich, którzy gościli na naszej konferencji.

            W programie konferencji znalazły się:

            Wykłady:

            Zjawiska historyczne XVI – XVII w. kluczowe dla ukraińskiej dydaktyki szkolnej - prof. Kostiantyn Bakhanow (Uniwersytet Pedagogiczny w Bierdiańsku)    

            Zjawiska historyczne XVI – XVII w. kluczowe dla polskiej dydaktyki szkolnej - prof. Jolanta Choińska-Mika (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego)

            Ruś w Rzeczypospolitej. Problemy metodologiczne - dr Karol Mazur (wykład ten jest dodanym już po konferencji komentarzem historyka specjalizującego się w zagadnieniach politycznych i społecznych na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej)

 

            Warsztaty:

            I

            Analiza fragmentów (tematy z okresu XVI – XVIII wieku) wybranych podręczników etapów podstawowego, gimnazjalnego i licealnego w zakresie użycia następujących pojęć:

kolonizacja,  Korona, Kozak, Kozaczyzna, Litwa, Litwin (litewski), lud, magnat (magnateria), polonizacja, Polska, Polak (polski), Ruś, Rusin (ruski), Rzeczpospolita (Rzeczpospolita Obojga Narodów), szlachcic (szlachta), ugoda, Ukraina, Ukrainiec (ukraiński), Wielkie Księstwo Litewskie, Zaporoże

 

 DSC_0046.JPG

   Nauczyciele podczas warsztatów (fot. P. Wiśnioch/MHP)       

          

            II

            Moduł 1

            Analiza wybranych podręczników etapów podstawowego, gimnazjalnego i licealnego w zakresie wybranych tematów:

Unia lubelska.

Unia brzeska na tle mozaiki religijnej I RP.

Kozaczyzna i wybuch powstania Chmielnickiego.

Sytuacja międzynarodowa Kozaczyzny i Rzeczypospolitej w latach 1654 – 1667.

            Moduł 2

            Przygotowanie konspektu  lekcji na wybrany temat z uwzględnieniem spojrzenia drugiej strony na dany temat

 

            Zapraszamy do zapoznania się z treścią wykładów i dyskusji zamieszczonych w plikach PDF do pobrania.

 

Informacje:

Autor: MHP
Dodano: 2010-03-09 14:53:53

Dołączone obrazy:


Dołączone odnośniki:

Nie dołączono żadnych odnośników.

Dołączone pliki:

wykład_prof_Bachanow.pdf
Wielkość: 192.24KB
wykład_prof_Mika.pdf
Wielkość: 217.11KB
warsztat_pojęcia.pdf
Wielkość: 261.39KB
warsztat_lekcje.pdf
Wielkość: 228.3KB
wykład_dr_Mazur.pdf
Wielkość: 227.71KB