Strona główna A jak uczą za granicą? II polsko ukraińska konferencja nauczycielska "Wspólna przeszłość"

II polsko ukraińska konferencja nauczycielska "Wspólna przeszłość"

W dniach 25 - 27 września 2009 r. w Zegrzu odbyła się konferencja i warsztaty, podczas których ukraińscy i polscy nauczyciele omawiali możliwości wykorzystania poezji, jako źródła w dydaktyce historii.


            Muzeum Historii Polski w Warszawie we współpracy z Fundacją Pomocy Polakom na Wschodzie i Fundacją Polonia Ruthenia już po raz drugi zorganizowało spotkanie ukraińskich i polskich nauczycieli historii. Koordynatorem przygotowań na Ukrainie była Lubow Kotenko z 36 Zespołu Szkół w Żytomierzu. Dzięki Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie na konferencji obecni byli także nauczyciele ze szkół polskich na Ukrainie.

 

            W dniach 25 – 27 września 2009 r.  w  Zegrzu odbyły się warsztaty dla nauczycieli, które poprzedziły wykłady:

            Rola poezji w dydaktyce historii Ukrainy XIX w. - prof. Tatiana Ładyczenko (Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie)

            Rola poezji w dydaktyce historii Polski XIX w. -  Małgorzata Żaryn (MHP)

            Warsztaty:

          Analiza poezji Juliusza Słowackiego i Tarasa Szewczenki przez pryzmat doświadczenia osobistego poety  (prowadzący: dr Marek Troszyński (IBL PAN)

wybrane_konf-2.jpg

Nauczyciele podczas warsztatów (Fot. P. Wisnioch/MHP)

            Analiza poezji Juliusza Słowackiego i Tarasa Szewczenki jako dzieła literackiego okresu romantyzmu i źródła historycznego (prowadzący: Tatiana Ładyczenko, Małgorzata Żaryn, Gabriela Sierocinska Dec (MHP), Marta Saniewska (Katedra Ukrainistyki UW)

 

            Następnie nauczyciele wzięli udział w konferencji „Jeżeli kiedy – w tej mojej krainie. Świadomość narodowa w XIX wieku” obejmującej wykłady:

            "Ukraino! Ojczyzno moja!” Słowacki - szlachcic wołyński i piewca Ukrainy - dr Marek Troszyński (IBL PAN)

wybrane_konf.jpg

Tekst wykładu z ukraińskim tłumaczeniem (Fot. P.Wisnioch/MHP)

            Tożsamość narodowa ukraińskich elit w I połowie XIX w.  - prof. Leonid Zaszkilniak (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów)

            Tożsamość narodowa polskich elit w I połowie XIX w. -  prof. Tadeusz Epsztein, (IH PAN) dyskusja

            Gawęda Roberta Czyżewskiego o powstańcach roku 1863 na Wołyniu i na Kijowszczyźnie połączona z prezentacją planów uczczenia 150 rocznicy powstania  styczniowego na Wołyniu przez Fundację Polonia Ruthenia.

           

            Zapraszamy do zapoznania się z treścią wykładów i dyskusji zamieszczonych w plikach PDF do pobrania.

Informacje:

Autor: MHP
Dodano: 2010-03-09 14:54:30

Dołączone obrazy:Dołączone odnośniki:

Nie dołączono żadnych odnośników.

Dołączone pliki:

wykład_prof_Ładyczenko.pdf
Wielkość: 395.67KB
wykład_Żaryn.pdf
Wielkość: 313.31KB
warsztat_podsumowanie.pdf
Wielkość: 332.96KB
wykład_prof_Zaszkilniak.pdf
Wielkość: 382.86KB
wykład_prof_Epsztein.pdf
Wielkość: 330.63KB